Verscherpt toezicht Veiligheidsregio Zeeland verlengd

Auteur Topic: Verscherpt toezicht Veiligheidsregio Zeeland verlengd  (gelezen 4590 keer)

0 gebruikers (en 1 gast bekijken dit topic.

vesalius

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 1,506
Gepost op: 15 januari 2008, 19:13:02
Geplaatst op: 15-01-2008 om: 14:25

 
Het verscherpt toezicht op de Veiligheidsregio Zeeland wordt met een half jaar verlengd. Er zijn volgens de Inspectie nog onvoldoende voorwaarden om verantwoorde zorg te leveren. Zo is er nog steeds sprake van personeelstekort.

Minister Klink heeft in een brief aan de Veiligheidsregio Zeeland gemeld dat het verscherpte toezicht, dat in juni werd ingesteld, met een half jaar wordt verlengd. Door het personeelstekort is er nog steeds geen garantie te geven voor goede zorg.
De Veiligheidsregio heeft inmiddels een verbeterplan opgesteld, maar dat is nog onvoldoende uitgevoerd, aldus de Inspectie.

Bron: mednet.nl
Christian

  • Eerste hulpverlener | instructeur BLS/AED | verpleegkundige
  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 2,440
Reactie #1 Gepost op: 29 mei 2008, 20:21:21
Inspectie voor Gezondheidszorg ontzettend positief over GHOR Zeeland  16/05/2008  
  
De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft vrijdag 16 mei 2008 aangegeven ontzettend positief gestemd te zijn over de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) ľ een onderdeel van de Veiligheidsregio Zeeland. Het in juni 2007 ingestelde verscherpt toezicht is per direct opgeheven. Naar aanleiding van dit toezicht is door GHOR Zeeland een Plan van Aanpak opgesteld om de kwaliteit van de GHOR te verbeteren. Tevens heeft het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Zeeland in juni 2007 besloten extra financiŰle middelen ter beschikking te stellen zodat de GHOR aan de gestelde eisen zou kunnen voldoen.
 
De Inspectie heeft ingestemd met het Plan van Aanpak. Tijdens het bezoek vandaag van de Inspectie is de voortgang van dit Plan van Aanpak getoetst. Hiertoe zijn eerst gesprekken gevoerd met directeur GHOR a.i. H.H.A.M. Janssen en een aantal GHOR-medewerkers. Daarna is een gesprek geweest met directeur Janssen, directeur F.J.G.M. Captijn van de Veiligheidsregio Zeeland en burgemeester A.J. Huisman van Reimerswaal, die in het Dagelijks Bestuur portefeuillehouder GHOR is.
 
Het Plan van Aanpak bestaat uit drie onderdelen:
Operationele GHOR op orde brengen, dit wil zeggen dat er voldoende functionarissen beschikbaar moeten zijn 7 * 24 uur om ten tijde van een grootschalig ongeval of een ramp de co÷rdinatie van de geneeskundige hulpverlening op zich te nemen. De Inspectie heeft al in maart jl. naar aanleiding van schriftelijke rapportages vastgesteld dat dit onderdeel van het Plan van Aanpak in orde is bevonden.
De formatie van het GHOR-bureau invullen. Na een wervings- en selectieperiode afgelopen voorjaar is de geplande formatie van 10 fte ingevuld.
Het uitwerken van alle onderdelen van het productenboek GHOR en het voldoen aan de eisen van kwaliteitscertificering. Ook dit onderdeel van het Plan van Aanpak is inmiddels ter hand genomen. De Inspectie heeft aangegeven dat zij zeer positief gestemd is over de voortvarendheid van GHOR Zeeland en het vertrouwen heeft dat GHOR er in zal slagen om de gestelde doelstellingen ten aanzien van dit derde onderdeel te bereiken.
 
Tijdens het verscherpt toezicht is de continu´teit van zorg in de reguliere geneeskundige hulpverlening (ambulancezorg, ziekenhuiszorg) nooit in het geding geweest. Het toezicht betrof specifiek de situatie dat er onvoldoende geneeskundige leiding en co÷rdinatie was in geval zich een ramp voordoet.
De Inspectie houdt de komende periode wel de vinger aan de pols en zal over een half jaar in een gesprek met directeur GHOR a.i. Janssen, directeur F. Captijn en burgemeester A.J. Huisman de voortgang bespreken.
Burgemeester Huisman heeft de medewerkers van GHOR Zeeland, de Commissaris van de Koningin en de voorzitter van de Veiligheidsregio Zeeland direct persoonlijk op de hoogte gesteld van dit positieve resultaat.