Uitleg wettelijke status HAP-voertuig met blauw kenteken

Auteur Topic: Uitleg wettelijke status HAP-voertuig met blauw kenteken  (gelezen 7621 keer)

0 gebruikers (en 1 gast bekijken dit topic.

Nils

  • Verkeersregelaar, AED & EHBO, verzamelaar ambulancefoto's
  • Forum gebruiker
  • ***
  • Berichten: 407
    • AmbuMedia
Gepost op: 19 december 2004, 23:12:00
Naar aanleiding van de vele vragen en even zovele onduidelijkheden rondom de blauwe kentekenplaten en blauwe zwaailichten op een HAP-voertuig plaats ik hieronder  de gehele tekst - een vraag en antwoord- over dit onderwerp, afkomstig uit het tijdschrift Verkeersknooppunt, uitgave juni 2004. het blad Verkeersknooppunt is een vaktijdschrift voor verkeersprofessionals en komt tot stand door samenwerking van de Politieacademie afd. Verkeer en Milieu in Apeldoorn, de Dienst Verkeerspolitie van de KLPD in Driebergen en de verkeersdiensten van A'dam-Amstelland, R'dam-Rijnmond en Hollands-Midden, en is een uitgave van Politiemagazine Produkties.


VRAAG:

WEL OF GEEN BLAUWE PLATEN TOEGESTAAN
Er is op ons bureau een discussie ontstaan over gebruik van blauwe (taxi) kentekenplaten. Een auto die in gebruik is bij de Huisartsenpost Walcheren is uiterlijk uitgerust als ambulance (kleur, striping, blauwe lamp e.d.). Het betreft een gewone Opel personenauto van een leasebedrijf. De auto is niet geschikt voor het vervoer van zieken of gewonden zodat deze niet voldoet aan de omschrijving ‘ambulance’. De auto heeft bovendien lichtblauwe kentekenplaten en dat is alleen toegestaan voor voertuigen die voldoen aan bepalingen uit de Wet Personenvervoer 2000. Volgens de meesten van ons is het gebruik van deze blauwe kentekenplaten niet toegestaan omdat de Wet Personenvervoer 2000 het heeft over taxivervoer, besloten busvervoer en openbaar vervoer. Deze auto behoort tot geen van de drie categorieën. Als het allemaal wel is toegestaan zou de chauffeur dus een chauffeurspas en vergunningsbewijs voor taxivervoer moeten hebben. Kunt u ons in deze helderheid verschaffen?

ANTWOORD:

Hierbij een hopelijk ‘helder’ antwoord. In artikel 29 RVV 1990 worden als ‘bevoegden’ voor het voeren van optische en geluidssignalen behalve politie, brandweer en ziekenauto’s ook nog andere hulpverleningsdiensten aangewezen. Deze zijn te vinden in de Regeling optische en geluidsignalen:

ART.1:
1Als hulpverleningsdiensten worden aangewezen dié diensten die, voor zover de aan hen opgedragen taak hierin voorziet, worden ingezet voor het vervullen van een dringende taak (…)

2 in eerste lid bedoelde diensten zijn de volgende (…)
b. de ambulancediensten aan wie krachtens de Wet Ambulancevervoer vergunning is verleend voor het verrichten van ambulancevervoer, voor zover gebruik wordt gemaakt van daartoe uitgeruste dienstvoertuigen die aan beide zijden tenminste zijn voorzien  van het in bijlage 1 vastgestelde symbool, alsmede daartoe uitgeruste voertuigen van andere hulpverleningsdiensten die zich in opdracht van de Centrale Post Ambulancevervoer
 als bedoeld in de Wet Ambulancevervoer, bezig houden met het verlenen van de eerstelijns spoedeisende hulpverlening, voor zover die voertuigen aan beide zijden tenminste zijn voorzien van het in bijlage vastgestelde symbool’. (Het ‘vastgestelde symbool’ is een blauwe esculaap op een blauw andreaskruis).

De eerstgenoemde voertuigen (geen ziekenauto’s) horen dus thuis bij de ambulancediensten. Denk hierbij aan een arts of verpleegkundige die zich naar een verkeersongeval begeven met een auto van een ambulancedienst.
Det weede groep (‘alsmede daartoe…’) betreft dus voertuigen die niet bij de ambulancedienst thuisbehoren, maar waarvan de inzittenden ‘eerstelijns spoedeisende hulp’ verlenen. Denk hierbij aan de huisartsenposten in den lande. Voorwaarde is dat de opdracht voor de rit komt vanaf de CPA.
Ook dit zijn gewone personenauto’s, tegenwoordig vaak in dezelfde kleur geel als ziekenauto’s, maar dat is geen voorwaarde.
Het is bijna overal gebruikelijk dat deze voertuigen worden ingehuurd van een taxibedrijf. Taxivervoer is het ‘vervoer van personen tegen betaling met een personenauto’. Deze betaling zal bij gewone taxi’s meestal contant plaatsvinden, maar denk er om dat óók contractvervoer ‘vervoer tegen betaling’ is. Contractvervoer (denk aan schoolkinderen, vervoer voor grote bedrijven, enz.) valt onder de Wet personenvervoer 2000. Zo ook dit type vervoer van huisartsen, behorende bij een huisartsenpost.
De blauwe platen (taxi) zijn dus volledig legaal, evenals de aangebrachte zwaailichten, etc. Het is in deze gevallen een taxi, tévens hulpverleningsvoertuig. Het enige dat heel vaak ontbreekt, zijn de verplichte symbolen aan elke zijde van het voertuig (blauwe esculaap op andreaskruis).

Omdat er sprake is van contactvervoer hoeft er geen taximeter in het voertuig te zijn aangebracht. Andere zaken met betrekking tot taxivervoer blijven echter gewoon van kracht. Bovendien moet de chauffeur van zo’n hulpverleningsvoertuig gezien de Regeling optische en geluidssignalen een opleiding hebben gevolgd:

Artikel 2
1 De in artikel 1 aangewezen hulpverleningsdiensten wijzen bij hen in dienst zijnde personen of groepen van personen aan , die daartoe ingerichte motorvoertuigen met de in werking zijnde optische en geluidssignalen mogen besturen.
2 (….)
2 De in de eerste lid bedoelde personen worden aangewezen, nadat zij een speciale instructie hebben gekregen, waarin gewezen wordt op onder andere de strafrechtelijke en civielrechtelijke consequenties van het aanrichten van schade tijdens de rit, het gedrag en de reactie van weggebruikers op de bijzondere signalen en het gewenste rijgedrag van de betrokken bestuurder.

Samengevat: er is –vrijwel altijd- sprake van een erkende taxi die bovendien volstrekt legaal als voorrangsvoertuig door het leven kan.
 

Expertisecentrum Verkeer en Vervoer
Politieacademie - Apeldoorn