Meldkamer ambulancezorg Zeeland onder verscherpt toezicht inspectie gezondheidszorg

Auteur Topic: Meldkamer ambulancezorg Zeeland onder verscherpt toezicht inspectie gezondheidszorg  (gelezen 9429 keer)

0 gebruikers (en 1 gast bekijken dit topic.

Haageneesch

 • Foto- en videograaf.
 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 5,948
 • Foto- en videograaf Den Haag, PPK-houder.
  • Haageneesch
Verscherpt toezicht ambulancezorg Zeeland

Donderdag 19 januari 2012 | 13:34 | Laatst bijgewerkt op: donderdag 19 januari 2012 | 13:42

MIDDELBURG - De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft de meldkamer Ambulancezorg van Veiligheidsregio Zeeland met ingang van woensdag 18 januari 2012 onder verscherpt toezicht gesteld.
 
Later meer.
RAdeR

 • Hoofd Rode Kruis Noodhulpteam, BLS instructeur
 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 14,616
IGZ: ambulancemeldkamer veiligheidsregio Zeeland onder verscherpt toezicht
Nieuwsbericht | 19-01-2012

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft op 18 januari jl. de ambulancemeldkamer van de Veiligheidsregio Zeeland in Middelburg onder verscherpt toezicht geplaatst. Aanleiding was een calamiteit in 2011 die de inspectie heeft onderzocht. Op basis van de constateringen uit dit onderzoek concludeert de inspectie dat de aansturing van de meldkamer onvoldoende is en dat dit risico’s voor het kunnen leveren van verantwoorde ambulancezorg oplevert.

Op de gecombineerde meldkamer ambulance/brandweer te Middelburg komen meldingen binnen van alle aanvragen voor ambulancezorg. De inspectie heeft naar aanleiding van een melding over een niet ingezette zorgverlening na een 112-melding onderzoek gedaan naar de verrichtingen en organisatie van de ambulancemeldkamer.

De inspectie benoemde op basis van haar onderzoek een aantal ernstige tekortkomingen in de aansturing en uitvoering van de meldkamerprocessen. Daardoor kwam zij tot het oordeel dat de kwaliteit van zorgverlening op de meldkamer niet of in onvoldoende mate voldoet aan de eisen voor verantwoorde zorg, zoals bedoeld in de Kwaliteitswet zorginstellingen. De meldkamer voldoet niet aan de randvoorwaarden, conform wet- en regelgeving en landelijke veldnormen, om op een verantwoorde wijze ambulancezorg te organiseren. Daarnaast constateerde de inspectie dat binnen de meldkamer er steeds wisselende vacatures zijn op cruciale functies, er onvoldoende zicht is op de kwaliteit van de triagegesprekken, de medisch manager een te beperkte inbreng heeft en het bestuur van de veiligheidsregio onvoldoende in control is.

Het verscherpt toezicht is ingegaan op 18 januari 2012 en is van kracht voor een periode van vier maanden. Gedurende deze periode zal extra toezicht worden gehouden. Zodra de ambulancemeldkamer weer voldoet aan de gestelde eisen zal het verscherpt toezicht worden opgeheven.
http://igz.nl/actueel/nieuws/igzambulancemeldkamerveiligheidsregiozeelandonderverscherpttoezicht.aspx

klik hier voor meer info.


HBm

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 851
 • Overleden, maar niet vergeten
  • "Hulpverleningsforum, een dagelijkse bron voor leering en vermaak"
Meldkamer ambulancezorg onder verscherpt toezicht

OOST-SOUBURG - De meldkamer ambulancezorg van de Veiligheidsregio Zeeland staat vanaf vandaag onder verscherpt toezicht. Dat heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg bepaald. Het toezicht duurt maximaal vier maanden. Aanleiding is een klacht over de slechte afhandeling van een 112-melding in april 2011.

Een vrouw uit Middelburg had toen om een ambulance gevraagd, maar werd doorverwezen naar de huisartsenpost. Enkele uren later werd er alsnog - op advies van de huisarts - een ambulance met spoed opgeroepen. Ruim twee weken later overleed de vrouw.

Onvoldoende medische kennis
Naar aanleiding van de klacht heeft de Inspectie bij de meldkamer onderzoek gedaan. Daarbij kwamen enkele zaken aan het licht die niet goed waren geregeld. Zo beschikte de centralist over onvoldoende medische kennis voor het beoordelen van de melding.

Maatregelen
De Veiligheidsregio Zeeland heeft inmiddels enkele maatregelen genomen. Centralisten worden beter medisch opgeleid en er gaat voortaan altijd een ambulance rijden na een melding.
Aanrijtijden
Daarnaast wil de inspectie een overzicht van alle klachten en calamiteiten sinds 1 januari 2011. Ook wil de inspectie weten of er genoeg wordt gedaan om ambulances sneller ter plekke te laten zijn.


Bron: Omroep Zeeland
Voorheen helm met twee strepen - Overleden 21 april 2012


CM

 • Docent verpleegkunde/parttime ambulanceverpleegkundige
 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 2,118
Citaat
Centralisten worden beter medisch opgeleid en er gaat voortaan altijd een ambulance rijden na een melding.

Het zijn toch verpleegkundigen?

Enne... een auto op elke melding sturen? Nou, bestel maar een paar auto's bij.

CM
The exceptional is ubiquitous; to be entirely typical is a rare and lonely state - Andrew Solomon


RAdeR

 • Hoofd Rode Kruis Noodhulpteam, BLS instructeur
 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 14,616
Het zijn toch verpleegkundigen?

CM

Dat was juist één van de tekortkomingen lees maar op pagina 3 van dit document: http://igz.nl/Images/20120118%20%20Aanzegging%20VT%20Meldkamer%20Zeeland_tcm294-327121.PDF


RAdeR

 • Hoofd Rode Kruis Noodhulpteam, BLS instructeur
 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 14,616
Vader overleden patiënte: hulpverleners ontslaan
MIDDELBURG - Joe Keer uit Middelburg, de vader van de vrouw die in april vorig jaar overleed nadat ze tevergeefs om een ambulance had gevraagd, wil dat de dienstdoende hulpverleners uit hun functie worden gezet. Hij stapt daarom naar het Medisch Tuchtcollege.
Hij doet dat uit ontevredenheid over het handelen van de huisartsenpost en centralisten.

Ambulance
De 36-jarige Sunita Keer verzocht in de nacht van 6 april vorig jaar meerdere keren om een ambulance, maar die kwam niet. Zeven uur na haar melding kwam ze met eigen vervoer naar het ziekenhuis. Ze bleek een buikgriep en een dubbelzijdige longontsteking te hebben en overleed 2,5 week later. Het is niet met zekerheid te zeggen dat ze is overleden door het trage optreden van de hulpverlening. Maar volgens Keer heeft Sunita hierdoor wel veel meer pijn geleden.

Klacht
Op donderdag 18 januari werd de ambulancecentrale voor vier maanden onder verscherpt toezicht geplaatst, naar aanleiding van de klacht van Joe Keer bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Hij vindt dat er wel heel lichtzinnig is gereageerd op de vraag om hulp van zijn dochter. Bij het Medisch Tuchtcollege wil hij nu een klacht indienen tegen de direct betrokkenen.

Tuchtcollege
Het Medisch Tuchtcollege kan waarschuwingen uitdelen, boetes opleggen, en een tijdelijk of permanente verbod instellen op het uitoefenen van het beroep.
http://www.omroepzeeland.nl/nieuws/vader-overleden-pati%C3%ABnte-hulpverleners-ontslaan#.Tx04h4G7Nc8


Joffry Ambu-Vpk

 • Ambulanceverpleegkundige
 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 3,455
 • Ambulanceverpleegkundige
Heeft die klager dan geen huisarts ingeschakeld om zijn vrouw thuis te laten beoordelen? dat is bij buikgriep meer geindiceerd dan lukraak een ambulance sturen, zeker in een gebied waar er schaarste is aan ambulances.
HBO-V, ACLS, IC, SOSA, PHTLS, PALS, LOV. PO AMLS en nog wat andere semi-interessante afkortingen. Ambulanceverpleegkundige instructeur (P)BLS AED, rod


Live

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 65,476
 • pay it forward
  • Hulpverleningsforum
'Geen enkel excuus voor falende ambulancezorg'

Auteur: door Eugène Verstraeten |   woensdag 01 februari 2012 | 09:04 | Laatst bijgewerkt op: woensdag 01 februari 2012 | 09:17
 
HULST - Er is geen enkel excuus voor de niet goed functionerende meldkamer Ambulancezorg van de Veiligheidsregio Zeeland, vindt de Hulster raadscommissie Algemene Bestuurlijke Zaken.
De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft de meldkamer onder verscherpt toezicht gesteld na een klacht over het niet laten uitrukken van een ambulance. "Schandalig dat zoiets kan gebeuren. Mensen vertrouwen er op dat ze goed geholpen worden als ze 112 bellen. Het gaat over mensenlevens", vertolkte Marina Strooband-de Moor (ABGH) de gevoelens van de commissie. "Het is gewoon verschrikkelijk", viel Frank Smits (PvdA) haar bij. "Er is overal tekort geschoten. Zo'n 112-dienst moet voor honderd procent kloppen."
...
Samen sterk in de hulpverlening!


Joffry Ambu-Vpk

 • Ambulanceverpleegkundige
 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 3,455
 • Ambulanceverpleegkundige
'Geen enkel excuus voor falende ambulancezorg'

Wat hebben de raad van bestuur en andere verantwoordelijken voor de MKA Zeeland dan al die tijd gedaan aan controle???
HBO-V, ACLS, IC, SOSA, PHTLS, PALS, LOV. PO AMLS en nog wat andere semi-interessante afkortingen. Ambulanceverpleegkundige instructeur (P)BLS AED, rod


RAdeR

 • Hoofd Rode Kruis Noodhulpteam, BLS instructeur
 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 14,616
Plan van aanpak meldkamer Ambulancezorg (02-02-2012)
 

Op 18 januari 2012 is de meldkamer Ambulancezorg, onderdeel van de Gemeenschappelijke Meldkamer Zeeland en in beheer bij Veiligheidsregio Zeeland, door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) onder verscherpt toezicht gesteld. Aanleiding hiervoor is een onderzoek geweest dat door de Inspectie is uitgevoerd.

De Inspectie verwacht een plan van aanpak waarin wordt aangegeven hoe de geconstateerde tekortkomingen worden aangepakt. Dit plan van aanpak is vandaag, donderdag 2 februari, behandeld en vastgesteld in het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Zeeland en wordt vrijdag 3 februari besproken met de Inspectie.

Veiligheidsregio Zeeland had de overtuiging dat zij met de bestaande werkwijze voldeed aan de huidige wet- en regelgeving en daarmee de kwaliteit van de ambulancezorg in Zeeland op niveau had. Er zijn altijd bevoegde en bekwame centralisten aanwezig geweest op de meldkamer. Het verscherpte toezicht en de media-aandacht heeft de centralisten dan ook niet onberoerd gelaten.

Onderdeel van het plan van aanpak is dat er elke dienst minimaal twee centralisten aanwezig zijn met een verpleegkundige opleiding die bevoegd zijn 112-meldingen Ambulancezorg aan te nemen en ook te beoordelen.

Daarnaast staan er in het plan van aanpak andere maatregelen zoals het organiseren van teamleiding met een medische achtergrond, het uitbreiden van de personele formatie voor de gehele meldkamerorganisatie en het actualiseren van de technische omgeving waarmee de centralisten moeten werken.

Volledigheidshalve wordt verwezen naar het plan van aanpak Meldkamer Ambulancezorg, dat hier te downloaden is.  
http://www.vrzeeland.nl/news/147/77/Plan-van-aanpak-meldkamer-Ambulancezorg-02-02-2012