Gemeenten van Veiligheidsregio Zeeland worden het niet eens over begroting 2012

Auteur Topic: Gemeenten van Veiligheidsregio Zeeland worden het niet eens over begroting 2012  (gelezen 4463 keer)

0 gebruikers (en 1 gast bekijken dit topic.

RAdeR

 • Hoofd Rode Kruis Noodhulpteam, BLS instructeur
 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 14,616
Veiligheidsregio Zeeland onder vuur
HEINKENSZAND - Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Borsele, Goes, Middelburg en Vlissingen wijzen de begroting 2012 af van de Veiligheidsregio Zeeland. Gemeenten worden het niet eens over de verdeling van de kosten voor de brandweer, zegt burgemeester René Verhulst van Goes. "Er wordt al sinds maart gesproken maar er is nog steeds geen besluit genomen.
Ook het perspectief ontbreekt dat we het op een gegeven moment wel met elkaar eens kunnen worden." Goes betaalt bijvoorbeeld nu meer dan Middelburg en Borsele en Terneuzen weer meer dan de rest vanwege de Westerscheldetunnel.

Om te voorkomen dat gemeenten boos op elkaar blijven, heeft een commissie een andere verdeelsleutel bedacht maar daar is dus nog steeds geen besluit over genomen. De kosten kunnen bijvoorbeeld omgeslagen worden naar het inwonertal of het aantal 'brandgevoelige' panden in gemeenten.
http://www.pzc.nl/regio/zeeland/10662162/Veiligheidsregio-Zeeland-onder-vuur.ece
Peter71

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 21,386
 • Hoofdbrandwacht
Het is toch zo dat de gemeente betaald naar gelang zij aan brandweerzorg in de gemeente willen hebben? Dus als een gemeente wil dat daar een redvoertuig staat, zij ook mee betalen aan dat voertuig. Dus moet het ook logisch zijn dat gemeentes zoals Borssele en Terneuzen meer betalen ivm de tunnel en industrie. ::)


Peter71

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 21,386
 • Hoofdbrandwacht
Spanning over verdeling bijdragen Veiligheidsregio
 
Gemeenten in Zeeland vinden dat ze te veel moeten bijdragen aan de regionalisering van de Zeeuwse brandweerkorpsen. Een aantal wil de begroting van de Veiligheidsregio Zeeland afkeuren.

Probleem
Goes, Middelburg en Vlissingen hebben gezegd de begroting niet goed te keuren. Terneuzen en Borsele vinden dat ze teveel moeten betalen, omdat de Westerscheldetunnel op hun grondgebied ligt. Volgens burgemeester Jan Lonink (PvdA) van Terneuzen en voorzitter van de Veiligheidsregio Zeeland hoeven de Zeeuwen zich geen zorgen te maken over de brandweerinzet, maar is er wel een gecompliceerd probleem.

Tweede risicogebied
Zeeland is het tweede risicogebied van Nederland met de chemische industrie, de waterwegen en de kerncentrales. Op 1 januari gaat de brandweer, en dus ook de begrotingen van gemeenten, over naar de veiligheidsregio. Lonink: ‘Met 13 brandweerkorpsen is dat een hele klus. Alle brandweercomponenten komen uit de individuele begrotingen. De lasten per inwoner verschillen per gemeente. Met gemiddeld 78 euro is die best hoog.’

Voorwaarden
In februari heeft het bestuur van de Veiligheidsregio een conceptbegroting vastgesteld, waarop de gemeenten hun zienswijzen indienen. Op de bestuursvergadering van 13 april moet het eindstandpunt worden bepaald. ‘Gemeenteraden stellen allerlei voorwaarden aan de verdeelsleutel. De spanning tussen het regionale bestuur van de Veiligheidsregio en de lokale financiering is gecompliceerd.’

Democratische spanning
De Wet op de Veiligheidsregio spreekt van een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor crisisbeheersing. ‘Het merendeel van de financiering is lokaal, een klein deel landelijk. Als burgemeesters vertegenwoordigen wij onze gemeente, maar we zijn ook bestuurslid van de Veiligheidsregio. Dat levert democratisch gezien spanning op.’ Welke pet voorrang krijgt, hangt volgens Lonink van de gezagspositie van de burgemeester af. ‘In gemeenschappelijke regelingen zijn altijd spanningen, maar die worden extra pregnant in tijden van bezuinigingen. We zijn het eens over het totaalbedrag voor de begroting, maar de verdeelsystematiek is een ander verhaal.’

Verdeelsystematiek
Een aantal gemeenten willen zelf betalen als het risico lokaal van aard is. De regionale risico’s zouden uit een pot moeten komen. Lonink maakt nu een voorstel voor de verdeelsystematiek en wil daar de begroting aan koppelen. ‘Maar niet aan die van 2012. Sommige gemeenten willen dat wel koppelen. Dan zouden we de begrotingen meteen moeten overhevelen, maar dat zorgt weer voor incidentele kosten.’

Meer kosten
Het personeelsbestand van de brandweer in Zeeland bestaat uit 230 beroepskrachten en 1200 vrijwilligers. Adviescentrum Cebeon berekende dat de meerkosten voor de regionalisering neerkomen op 8 euro per inwoner, vertelt Lonink. ‘De meeste gemeenten dachten dat de regionalisering juist geld zou opleveren, maar in het begin gaat het geld kosten. Nu moeten we incidentele kosten bijbetalen, maar in 2015 kunnen we 15 procent besparen met een bezuiniging op de taakstelling.’

Verdeelsystematiek
Toch staat dit los van de verdeelsystematiek. Lonink vertelt dat de gemeenten kunnen kiezen uit drie modellen. ‘Of de financiering loopt via de openbare orde en veiligheidscomponent in het Gemeentefonds. Daar zit ook een sociale veiligheidscomponent in. Of de verdeling is per inwoner, of op basis van de huidige budgetten. Het lijkt erop dat de meeste gemeenten zullen kiezen voor de eerste optie, al zullen dan ook gemeenten worden benadeeld.’

http://www.binnenlandsbestuur.nl/openbare-orde-en-veiligheid/nieuws/nieuws/spanning-over-verdeling-bijdragen.4763136.lynkx


Peter71

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 21,386
 • Hoofdbrandwacht
Veiligheidsregio Zeeland zet mes stevig in eigen vlees
   MIDDELBURG - De Veiligheidsregio Zeeland gaat serieus snijden in de personeelsomvang, huisvesting en werkwijze.
De bedoeling is onder meer de bedrijfsvoering van de VRZ en de gezondheidsdienst GGD samen te voegen. Ook denken dagelijks bestuur en directie financieel voordeel te kunnen halen uit een andere inzet van de brandweer.

Het totale pakket aan maatregelen moet een structurele besparing opleveren van 1,3 miljoen dit jaar, oplopend naar 4 miljoen in 2015. Maandag en dinsdag worden de gemeenteraden van Zeeuws-Vlaanderen, de Bevelanden en Schouwen-Duiveland bijgepraat over het bezuinigingsprogramma. De drie Walcherse gemeenten zijn vorige week al geïnformeerd. Het VRZ-bestuur neemt 24 mei een besluit over de plannen.

http://www.pzc.nl/regio/zeeland/11025428/Veiligheidsregio-Zeeland-zet-mes-stevig-in-eigen-vlees.ece