Copyright en het plaatsen van foto's of overnemen van tekstberichten op het forum

Auteur Topic: Copyright en het plaatsen van foto's of overnemen van tekstberichten op het forum  (gelezen 118294 keer)

0 gebruikers (en 1 gast bekijken dit topic.

Hulpverleningsforum

 • Forum Moderator
 • Senior gebruiker
 • *****
 • Berichten: 1,057
  • HVforumNL
Copyright bij het plaatsen van foto's en (nieuws)berichten op het forum

Dit topic dient als achtergrond informatie voor copyright en het overnemen van foto's, afbeeldingen, (nieuws)berichten en andere teksten. Conform het Forumreglement is ieder lid zelf aansprakelijk voor het plaatsen van berichten, en dus ook voor de gevolgen van het overnemen van auteursrechtelijk beschermd materiaal. Vanuit het forumteam proberen wij daarvoor begrip en bewustwording te creëren. Ook hebben we een technische beperking ingesteld op berichten die mogelijk auteursrechtelijk beschermd materiaal bevatten, een zogeheten "vangnet". De onderstaande paragrafen geven hierover meer informatie.

Citaat van: Hulpverleningsforum link=msg=101514
Aansprakelijkheid
De moderators en beheerders verklaren bij dezen geen enkele verantwoordelijkheid te dragen voor de inhoud, juistheid, volledigheid of nauwkeurigheid van de geplaatste berichten. De moderators en beheerders behouden zich het recht voor om berichten te verwijderen of aan te passen, als dat voor naleving van deze gebruiksovereenkomst noodzakelijk is.

De gebruiker blijft als enige verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van zijn of haar berichten. Eventuele kosten ten gevolge van onbehoorlijk forumgebruik (bijvoorbeeld door schending van auteursrecht), zullen worden doorberekend aan de eindgebruiker.

 • Overnemen van foto's en afbeeldingen
Foto's en afbeeldingen vallen vrijwel altijd onder auteursrechtelijk beschermd materiaal. Bij het plaatsen van foto's op het forum dien je dan ook zelf het auteursrecht te bezitten dan wel toestemming tot plaatsen te hebben van de auteursrechthebbende, vaak de maker van de foto. Zonder deze toestemming pleeg je een inbreuk op het auteursrecht.

Wij vragen alle leden dan ook dringend om het auteursrecht te respecteren en géén foto's en afbeeldingen te plaatsen waarop auteursrecht rust. Ieder lid is zelf aansprakelijk voor de gevolgen van het plegen van een inbreuk op het auteursrecht.

 • Overnemen van tekstberichten
Op het forum worden vele nieuwsberichten geplaatst en over het algemeen wordt aangenomen dat deze onder de zogenaamde persexceptie*) vallen en dus met volledige vermelding van bron volledig geciteerd mogen worden. Recent hebben een aantal uitgeverijen uitdrukkelijk aangegeven dat hun berichten daar niet onder vallen en publicatie niet is toegestaan. Tot nu toe is dat bekend van in ieder geval uitgeverij Wegener Media. De kranten/websites BN DeStem, PZC, De Gelderlander, de Stentor, De Twentsche Courant Tubantia, Brabants Dagblad en Eindhovens Dagblad zijn onderdeel van Wegener Media. Klik hier voor de copyright verklaring van Wegener Media. Je mag dus maximaal 50 woorden uit hun artikelen citeren en een volledige bronvermelding is noodzakelijk.
Uit het nieuwsbericht van RTL valt op te maken dat een zelfde regel geldt voor de artikelen van uitgeverij de Persgroep (AD, de Volkskrant, Trouw en Het Parool).

Voor het plaatsen van tekstberichten gelden regels van het forumreglement. Forumleden zijn zelf ten alle tijde verantwoordelijk voor de inhoud van hun berichten.

Er vinden op dit moment een hoop ontwikkelingen plaats op het gebied van auteursrecht en persexceptie. We zullen eventuele wijzigingen in wetgeving en/of beleid uiteraard zo snel mogelijk aan de leden mededelen, tot die tijd verzoeken we een ieder om de bovenstaande regels in acht te nemen.

*)
Op grond van artikel 15 Auteurswet is het toegestaan dat nieuwsberichten, gemengde berichten en artikelen over actuele onderwerpen die in persmedia zijn verschenen door dezelfde soort media onder bepaalde voorwaarden zonder toestemming of betaling mogen worden overgenomen. Deze beperking wordt de persexceptie genoemd. Lid 1 sub 4 van dit artikel bepaalt dat de persexceptie niet geldt als een voorbehoud is gemaakt. Lid 2 bepaalt dan weer dat ten aanzien van nieuwsberichten en gemengde berichten geen auteursrechtvoorbehoud kan worden gemaakt.

 • Copyright-"vangnet"
Bij het plaatsen van een bericht op het forum worden een aantal controles doorgevoerd. Een van de controles is een controle op auteursrechtelijk beschermd materiaal. Daartoe hebben wij een lijst gemaakt met personen en organisaties die expliciet hebben aangegeven geen toestemming te geven voor plaatsing van hun materiaal op het forum, dan wel toestemming onder voorwaarden.

Indien je een bericht plaatst met een verwijzing naar een persoon of organisatie op deze lijst, dan wordt het betreffende bericht tijdelijk geparkeerd voor controle door het forumteam. Gedurende deze controletijd is het bericht nog niet zichtbaar op het forum. Hiermee beogen we inbreuken op het auteursrecht te voorkomen en daarmee zowel de leden als het forum als de auteursrechthebbenden te beschermen.

Je zult bij het geplaatste bericht een duidelijke melding krijgen van activatie van het "vangnet". In dat geval wordt aangeraden om de "Meld dit bericht"-knop te gebruiken om aan te geven of je toestemming hebt om het materiaal te plaatsen. Dat maakt ons onderzoek makkelijker. Zodra ons onderzoek is afgerond, wordt het bericht goedgekeurd of verwijderd. In het laatste geval krijg je een reactie.
Ook kan het gebeuren dat er geen auteursrechtelijk beschermd materiaal in het bericht staat, maar dat alleen een trefwoord ("trigger") wordt genoemd in de discussie. Dit is uiteraard een loze melding en we zullen dit bericht dan ook zo snel mogelijk goedkeuren. Graag hiervoor je begrip.
Hulpverleningsforum

 • Forum Moderator
 • Senior gebruiker
 • *****
 • Berichten: 1,057
  • HVforumNL
Het is sowieso verstandig naar de copyright bepalingen van een website te kijken. Op bijv. de site van NTvG staat het volgende te lezen:
Citaat

Redactie en uitgever zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van de onder auteursnaam opgenomen artikelen. Redactie en uitgever zijn ook niet verantwoordelijk voor de juistheid van de advertenties.

Copyright
Het copyright van artikelen en andere publicaties op de website, in de papieren versie van het tijdschrift en in andere verschijningsvormen ligt bij het NTvG.

Het is toegestaan passages uit artikelen, literatuurverwijzingen naar artikelen en weblinks naar artikelen op te nemen in druk of op andere websites, mits met duidelijke bronvermelding.

Het is niet toegestaan gehele artikelen uit dit tijdschrift of de website openbaar te maken door middel van druk, op andere websites of op welke wijze ook, zonder schriftelijke toestemming van de redactie.
http://www.ntvg.nl/over_ntvg/aansprakelijkheid


Hulpverleningsforum

 • Forum Moderator
 • Senior gebruiker
 • *****
 • Berichten: 1,057
  • HVforumNL
Beste leden,

Er is een update doorgevoerd op de bovenstaande informatie. Onder andere hebben we een aantal copyright-onderwerpen samengevoegd in dit topic en hebben we een toelichting gegeven op ons "vangnet".

Het voorkomen van inbreuken op het auteursrecht is en blijft een actuele discussie en we vragen ieder lid dan ook om alert te blijven op auteursrechtelijk beschermd materiaal. Het plaatsen van dergelijk beschermd materiaal zonder toestemming blijft uiteraard je eigen verantwoordelijkheid.

Met vriendelijke groet,

Moderatorteam Hulpverleningsforum.


Hulpverleningsforum

 • Forum Moderator
 • Senior gebruiker
 • *****
 • Berichten: 1,057
  • HVforumNL
Beste leden,

Zeer recentelijk zijn wij benaderd door het bedrijf Auxen met de mededeling dat er diverse overtredingen van het auteursrecht op het forum staan. De door hun aangedragen overtredingen zijn inmiddels verwijderd en de betrokken leden zijn over deze overtredingen geïnformeerd. Bij deze willen we alle leden nogmaals op het feit wijzen dat iedereen individueel verantwoordelijk is voor hetgeen hij plaatst. Het 1 op 1 overnemen van (nieuws)artikelen is bij de meeste media niet toegestaan. Het is wel toegestaan om een link te plaatsen naar een artikel voorzien van een klein citaat. Eventuele overtredingen en de daarbij komende kosten zullen ten alle tijde worden doorberekend aan de betrokken forumleden.

In navolging op de sommatie van Auxen hebben we besloten om het "vangnet" uit te breiden. Hierdoor kan het voorkomen dat bijdragen niet meteen meer op het forum verschijnen maar eerst door het team goedgekeurd moeten worden.

Bij voorbaat dank,

Moderatorteam Hulpverleningsforum.