BHV plan, bedrijfsnoodplan, continuiteitsplan...Verschillende benamingen voor hetzelfde of niet?

Auteur Topic: BHV plan, bedrijfsnoodplan, continuiteitsplan...Verschillende benamingen voor hetzelfde of niet?  (gelezen 6305 keer)

0 gebruikers (en 1 gast bekijken dit topic.

MariekaBaars

 • BHV adviseur
 • Nieuwe gebruiker
 • *
 • Berichten: 2
 • voor een facilitaire kijk op BHV in de praktijk!
  • Marieka Baars BHV consultancy
Bij de een heet het een BHV plan, de ander noemt het een bedrijfsnoodplan. Weer iemand anders gebruikt het woord calamiteitenplan terwijl weer een ander een crisismanagementplan echt iets anders vindt. Een veiligheidsplan en een (bedrijfs) continu´teitsplan zijn ook weer twee andere documenten. Of niet, en bedoelen we hetzelfde? Ik ben op zoek naar een bron waar een eenduidige beschrijving van al deze plannen.


voor een facilitaire kijk op BHV in de prakijk!


Gijs

 • Oud brandweer-instructeur
 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 669
De arbeidsomstandighedenwetgeving is de basis van dit alles.
Bij instappen begint de inzet.


koenb

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 643
 • Surveillant Vrijpol
Naar mijn mening zijn veel van deze plannen verschillend van elkaar. Een eenduidige beschrijving van de plannen zal je denk ik niet vinden, aangezien iedereen zijn of haar eigen opvatting heeft en dit anders noemt, ook al is de inhoud hetzelfde. BHV is echt gericht op de hulpverlening binnen het bedrijf tijdens een incident. Elke werkgever is ook verplicht dit te hebben. Continu´teitsplannen hebben weer een procesmatige invalshoek.

Ik vind dat men rekening moet houden met een aantal zaken:

- Voorbereiding. Risicoanalyse, BHV in orde en weet wat men moet doen ten tijde van een incident. Daarnaast denken over opschaling, classificatie van je incident. Wanneer is iets een incident en wanneer een (potentiŰle) crisis? Het is ook belangrijk wat je nou eigenlijk bedoelt met een incident, ramp, ongeluk, calamiteit of crisis. Wat voor jou een incident is, kan voor de ander een crisis zijn. Voor een crisis zou je dan weer een apart crisis management plan kunnen opstellen, terwijl dit niet nodig is voor een regulier incident. Ook zal er geoefend moeten worden.

- Repressie. Reageren op een incident. Ook communicatie komt hierbij kijken. Hoe communiceer je met media, externe partijen als hulpdiensten enzovoort. Hoe en wie kan allemaal vooraf vastgesteld worden, waardoor je sneller kan reageren.

- Herstellen. Hoe breng ik mijn organisatie terug op het oude niveau en hoe snel kan dat gebeuren? Uiteraard ook meenemen in je voorbereiding, maar dit zal uiteindelijk uitgevoerd moeten worden. Bijvoorbeeld een disaster recovery plan, weer een vak apart. Is ook erg afhankelijk van je bedrijf en je processen.

- Evaluatie. Gehele evaluatie van het gebeuren. Wat ging goed en wat is voor verbetering vatbaar? Uiteindelijk verbeterde veranderingen doorvoeren in je plannen.

Als we kijken naar de casus Foppen met de besmette zalm, dan heeft een BHV plan daar geen enkel nut. Er speelde zich op dat moment geen enkel incident af binnen het bedrijf, maar toen duidelijk werd dat de zalm van firma Foppen kwam werd het een crisis voor ze. Dan wordt het de kunst om de crisis te beperken en verhelpen, waar een crisis management plan weer goed van pas komt. Maar alles valt ook weer onder de continu´teit. Kortom, volgens mij is er nog geen duidelijke benaming voor een allesomvattend plan of beschrijving van alle plannen.

Daarnaast kan je ook door wet- en regelgeving of certificeringen als ISO normen verplicht zijn om bepaalde plannen in huis te hebben. Volgens mij is er voor de ISO normen geen duidelijke opzet van zulke plannen, dit is ter beoordeling van de auditeur.


Gijs

 • Oud brandweer-instructeur
 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 669
Ook zal uit een risico-inventarisatie tijdens de evaluatierapportage aanbevelingen worden aangedragen voor het plan van aanpak en de bhv organisatie, dan wel wettelijk verplicht ingevolge de arbeidsomstandighedenwetgeving en de vaststelling gevaarlijke bedrijven.
Bij instappen begint de inzet.


helm

 • Gast
Citaat van: MariekaBaars link=msg=1363184 date=1437505964
Bij de een heet het een BHV plan, de ander noemt het een bedrijfsnoodplan. Weer iemand anders gebruikt het woord calamiteitenplan terwijl weer een ander een crisismanagementplan echt iets anders vindt. Een veiligheidsplan en een (bedrijfs) continu´teitsplan zijn ook weer twee andere documenten. Of niet, en bedoelen we hetzelfde? Ik ben op zoek naar een bron waar een eenduidige beschrijving van al deze plannen.

Staat dat niet gewoon in je lesmateriaal van hoofd BHV? Wij behandelen die plannen in de cursus Safety&Health Officer.

De verwarring tussen bedrijfsnoodplan en BHV-plan (dit is hetzelfde) komt door een stellingname van de normcie. NEN4000, daar is het toendertijd BHV-plan geworden. Dit is altijd het basisplan waaraan je meerdere plannen kunt koppelen zoals het bekende ontruimingsplan (hoe te ontruimen) of een calamiteitenplan (wat te toen bij brand/ongeval/...)


Diamondback

 • is BHV-er/ EHBO-er. was HBT-er
 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 8,427
 • Diamondback, verslaafd aan Colt en de brandweer!
Bedrijfsnoodplan klinkt leuk maar valt in ieder geval bij 1 werkgever ( en ik noem geen namen maar het is een grote, iets met electronica en Eindhoven en zo) niet onder het primaire BHV-verhaal, maar juist voor wat er na de calamiteit moet gebeuren om de bedrijfsvoering te kunnen garanderen. Valt derhalve ook meteen onder het bedrijfsgeheim. Documentatie voor wat betreft dit verhaal zal derhalve vrij moeilijk te verkrijgen zijn.


Gijs

 • Oud brandweer-instructeur
 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 669
De  Arbeidsomstandighedenwetgeving van dd 18 maart 1999 vraagt in artikel 3 de verplichting van de werkgever.
In artikel 15 van de Arbeidsomstandighedenwetgeving gewijzigd op 01-01-2007

Artikel 15
 1
De werkgever laat zich ten aanzien van de naleving van zijn verplichtingen op grond van artikel 3, eerste lid, onder e, van deze wet bijstaan door een of meer werknemers die door hem zijn aangewezen als bedrijfshulpverleners.
2
Het verlenen van de bijstand houdt in elk geval in:
 a
het verlenen van eerste hulp bij ongevallen;
 b
het beperken en het bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen;
 c
het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf of de inrichting.
 

3
De bedrijfshulpverleners beschikken over een zodanige opleiding en uitrusting, zijn zodanig in aantal en zodanig georganiseerd dat zij de in het tweede lid genoemde taken naar behoren kunnen vervullen.
 
Informatierechten deskundige werknemers en personen, bedrijfshulpverleners en arbodiensten
  
Bronnen voor verdere informatie:
NEN4000
NTA 8112-4
ARBO-portaal van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Bij instappen begint de inzet.